Kan Şekeri Ölçüm Cihazı & Stribi

Kan Şekeri Ölçüm Cihazı & Stribi

 Çift yönlü, ölçüm sonucunda birbirini doğrular nitelikteki 2+2 Biyo-Sinyal Teknolojisi (Hemotokrit Kalibrasyon yöntemi)
Strip PQQ-enzimi içermediğinden, GDH-FAD enzimi ile Dializ hastalarında  ölçüm sonucundaki doğruluk labaratuar ölçümleri ile adeta birebirdir .
Arter, Venöz, kabiler, dializ tam kan ve de neonatal ölçümler (10-600ml/dl)yapılabilmektediir.
Hemotokrit ölçüm oranı 0-70% değerleri arasında rakibi yok denilebilecek düzeydedir.
Kullanılmış strip et değmeden fırlatma noktası ile kolaylıkla atılabilmektedir.
5sn içersinde ölçüm yapılabilmekte.
Arka aydınlatması kullanıcıya karanlık ortamda dahi büyük kolaylık sunmaktadır.
1000 adet hafızası ite 7, 14,21.28,60, 90 Gün ortalamalarda sonuçlar sunabilmektedir.